Privaatsuspoliitika

Medemise privaatsuspoliitika kaitseb iga Kliendi delikaatseid isikuandmeid. Andmekaitse Inspektsioon on registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise õiguse Medemis OÜ andmekogus.